Member

All The Tema Member Of SPMA

MR. KARSHANBHAI MAVANIPresident
MR. MANSUKHBHAI KAMANIVice President
MR. PARAGBHAI SANGHVIVice President
MR. J.K. PATELHon. Secretary
V.D. PATELHon. Secretary
MR. JAYSUKHBHAI PATELHon. Treasurer
MR. HARESHBHAI GANDHIEx. President
MR. SURESHBHAI SANGHVIEx. President
MR. KISHORBHAI PATELEx. President
MR. PRAVINBHAI PATELEx. President
MR. VASANTBHAI JIVANIEx. President
MR. BHUPATBHAI VYASEx. President
MR. HARIBHAI VAGHASIYAEx. President
MR. KISHORBHAI KATHIRIACommittee Member
MR. HARSUKHBHAI TOPIYACommittee Member
MR. JAYESHBHAI BHALODIACommittee Member
MR. VINESHBHAI MATHUKIACommittee Member
MR. PARESHBHAI HANSALIYACommittee Member
MR. NARENDRABHAI SHAHCommittee Member
MR. BABUBHAI DANGARCommittee Member
MR. BIPINBHAI RAKHOLIYACommittee Member
MR. KETANBHAI BALDHACommittee Member
MR. PANKAJBHAI RUPARELCommittee Member
MR. RIDHISH D. PATELCommittee Member
MR. ANILBHAI SAVSANICommittee Member
MR. NIRAJBHAI DOSHICommittee Member
MR. BHAVESHBHAI BHOJANICommittee Member
MR. CHANDUBHAI KOTADIACommittee Member
MR. PARESHBHAI SHELADIYACommittee Member
MR. CHANDRESHBHAI KHUTCommittee Member
MR. SALAISHBHAI PATELCommittee Member
MR. ARUNBHAI ROKADCommittee Member
MR. HEMALBHAI POPATCommittee Member
MR. NANDLALBHAI UNDHADCommittee Member